De diensten van API&C zijn gericht op de kleine en middelgrote automotive ondernemingen, zowel universele als dealerbedrijven, die hun rendement willen verbeteren. API&C helpt niet alleen ondernemers die een probleem vermoeden, maar juist ook ondernemers die dat voor willen zijn en willen anticiperen op de ontwikkelingen. Want wat goed is, kan altijd beter.

Er zijn verschillende scans, waarmee uw autobedrijf wordt geanalyseerd. De keuze voor een bepaalde scan is afhankelijk van de behoefte in uw onderneming.

QuickScan

Tijdens een intakegesprek wordt een eerste globale analyse gemaakt van uw autobedrijf. Aan bod komen de omvang van uw bedrijf, de wijze waarop uw bedrijf en de verschillende afdelingen zijn georganiseerd en de beschikbaarheid van bedrijfsmatige cijfers zoals omzet en kosten.

Lees meer: QuickScan

BedrijfsScan

Een BedrijfsScan bestaat uit een diepere analyse van uw totale onderneming en van de afdelingen waaruit een autobedrijf bestaat: bedrijfsvoering, verkoop, werkplaats en magazijn. Gedurende een dag brengt API&C samen met u de belangrijkste processen en bedrijfsgegevens in kaart.

Lees meer: BedrijfsScan

DiepteScan

Heeft u behoefte aan een diepere analyse dan een BedrijfsScan, dan is de DiepteScan mogelijk iets voor u. Dit is een nog diepere en completere analyse van een van de afzonderlijke afdelingen.

Lees meer: DiepteScan

TotalScan

Heeft u behoefte aan een allesomvattende analyse van uw autobedrijf, dan kiest u voor de TotalScan. Dit is een diepe en complete analyse van de afzonderlijke afdelingen, die per afdeling een dagdeel in beslag neemt. Hierbij worden ook alle onderliggende processen geanalyseerd, wat u een compleet overzicht oplevert van alle afdelingen.

Lees meer: TotalScan

Rapportages

Een andere mogelijkheid is dat API&C een rapportage maakt voor uw autobedrijf. Aan de hand van gegevens die u beschikbaar stelt, stelt API&C rapportages op waarin de cijfers worden ‘vertaald’ en omgezet in gegevens waarop u uw onderneming kunt sturen. U kunt denken aan exploitatie-overzichten, begrotingen, urenverantwoording etc.

Lees meer: Rapportages

Begeleiding

De scans die API&C voor u uitvoert, leveren concrete verbeterpunten en aanbevelingen op. Als u behoefte heeft aan verdere begeleiding om deze te implementeren, kan API&C u hierbij begeleiden.

Lees meer: Begeleiding

Abonnement

Heeft u behoefte aan een deskundige professional die u als klankbord kunt gebruiken? Aan een iemand met brede ervaring in de branche die u een spiegel voorhoudt? Dan kunt u kiezen voor een abonnement.

Lees meer: Abonnement

Copyright 2024 - Automotive Process Improvement & Consultancy